S9216 211 Tan Satin_Double Straps (Same as Classic 3613)