S9607 BD68 Gem Blue Satin & Stone & C1620 BackStrap